maandag 11 mei 2015

idiosyncratische synesthesieën 19-2119

Het was logisch dat J. over Chinezen begon en hun onvermogen om de r uit te spreken, nadat hij het, met betrekking tot de kwaliteit van de bakkerij in het dorp, abusievelijk over industrieel bloot had gehad.


20

Een ontketende Meunier is niet te houden, wist de Clubsupporter. Ze zullen hem dan ook niet kunnen houden, voegde hij er gelaten aan toe. Dat is juist, beaamde zijn maat. Hij is niet te houden omdat hij niet te houden is.


21

(Laat ons even aannemen dat de apporteur de vader is en de hoedster van de jongen de moeder.) 

’t Was voorwaar geen straf om op het kanaal vader fuut op zijn kroost af te zien zwemmen met een kleine vis in zijn snavel. De fitste van de drie juvenielen peddelde alvast zijn vader tegemoet, en kreeg dan ook, geheel conform de leer van Darwin, de prijs. Zijn twee broers (of zusjes) voelden dat ze iets hadden gemist en hingen paniekerig kwetterend aan moeders rok. Wat verderop bracht een hengelaar een zeer verdienstelijke versie van een wijsje van Beethoven.