woensdag 6 mei 2015

wolken 1469wolkenfragment uit Paul Baeten Gronda, Kentucky, mijn land

1469
Heel zijn zelfstandige leven had Karel boven de wolken geleefd, zo hoog dat hij de afbolling van de aarde kon zien. (72)