vrijdag 8 mei 2015

wolken 1470-1475wolkenfragmenten uit Benno Barnard, Een hiernamaals

1470
Een mes dat een alfabet uit de wolken snijdt. (45)

1471
Enfin, dit is een Belgische tentoonstelling, en de negentiende eeuw (in al haar ontroerende protserigheid sowieso meer een Belgische dan een Hollandse uitvinding) had hier te lande ook een fantastisch naturalistisch decor geschapen, met enorme industriële burchten, mijnrampen, stakingen, taalstrijd… in vergelijking daarmee was Holland een boerenerf met een zwaarbewolkte godsdienst en een kolonie. (55-56)

1472
In 1924 of 1933 leek dit aan hybris grenzende geloof van Saba een luchtkasteel, met een wolk van weten als enig fundament. (101)

1473
Niemand in de Nederlandse letteren heeft grootsere en absolutere taferelen gecreëerd dan Vondel, godenschemeringen, titanische botsingen tussen goed en kwaad, alsof hij de wolkenluchten van Jacob van Ruisdael voor het toneel wilde bewerken (…) (188)

1474
(…)
wind en wee en wolken,
wegelen van Gods heiligen voet,
talen en vertolken
’t diep gedoken Woord zo zoet
(…) (Barnard citeert Guido Gezelle, 226)

1475
Hij-op-zijn-wolk. (259)