vrijdag 15 mei 2015

wolken 1476-1477wolkenfragmenten uit Jeroen Brouwers, De schemer daalt

1476
Ik herinner mij van Geerts vertelling over Janus Stolk absoluut niets, geen woord, geen jota, geen beeld al was het zo wazig als een wolkje, geringer van omvang dan ‘een mans hand’. (172)

1477
Links is de Indische hemel wolkenloos en helder, rechts komen boven de molen boze regenwolken naderbij. (203)