woensdag 27 mei 2015

facebookbericht 761



Zou er een verband bestaan tussen dat nauwelijks verhulde gesjoemel aan de top en het onbeschaamde veinzen en gemekker op het veld?