maandag 20 februari 2012

schrikkel 044a


Het is eindelijk zover: eindelijk zijn de feesten voorbij. Het gedruis. De georkestreerde zottigheid. Die malle solden. We gaan opnieuw over tot de orde van de dag. Terwijl de volgende consumentenvalstrik al druk wordt voorbereid. Het is wachten op de volgende korting die cynisch blootlegt hoe buitenproportioneel de ‘gewone’ winstmarges zijn. De consument laat het zich welgevallen. Hij speelt in de afdeling der dromers en wil niet liever dan bedrogen te worden. Daardoor wordt die hele poppenkast aangedreven. Geen volk dat de moed heeft afstand  te nemen van verwennerijtjes. Spontaan volksoproer blijft dan ook uit. De massa die in beweging komt en het tij doet keren bestaat alleen in het hoofd van zogenaamd extreemlinkse denkers. ’t Zal voor na de déluge zijn. En zeggen dat over een maand of acht, negen het hele eindejaarscircus alweer herbegint.