vrijdag 10 februari 2012

overschrijven 156

Wie het vandaag goed voorheeft met de toekomst van onze cultuur mag zich niet langer zwijgend laten meevoeren door de consensus die geïncarneerd heet te worden door het beleid.

Geert Buelens in Ons Erfdeel 2012/1