zaterdag 22 augustus 2020

brief aan mijn vrienden en/of sympathisanten


Brugge, 22 augustus 2020

Beste vrienden en/of sympathisanten,

Sommigen onder u, en anderen dan weer niet, weten, of weten niet, dat ik al een tijdje bezig ben met wat ik – met schroom of met gepaste eigendunk – een ‘autobiografisch project’ zou kunnen noemen. Ik schrijf, eenvoudiger gezegd, een autobiografie. Daarvan is al het een en ander verschenen op mijn blog ‘Het leven als voorlopige oplossing’ – zo heet trouwens ook die autobiografie: Het leven als voorlopige oplossing.

Nu is het eerste deel klaar. Ik heb er een boek van gemaakt. Ik doe dat in eigen beheer, met de hulp van een internetservice die lay-out- en printfaciliteiten levert. Ondertussen schrijf ik ook wel enkele uitgevers aan, je weet maar nooit.

Het aantal exemplaren dat ik laat drukken laat ik uiteraard – aangezien ik hieraan mijn broek niet wil scheuren – afhangen van het aantal belangstellenden. Dat is de reden waarom ik jullie aanschrijf. 
Beste vriend en/of sympathisant,

Ik durf te veronderstellen dat je misschien geïnteresseerd bent om een exemplaar van deel 1 van mijn autobiografie te kopen. De titel van dat eerste deel luidt De elfde teen. Hoeveel delen er zullen volgen, weet ik nog niet. Het leven als voorlopige oplossing is, zoals het leven zelf, een work in progress. Maar ik ga er nu toch al van uit dat er, als mij de tijd van leven gegund is, nog wel een deel of vijf, zes zullen volgen.

In De elfde teen heb ik het over mijn voorgeschiedenis: mijn afkomst, voorouders, grootouders, ouders. Om dat alles te behandelen, had ik een tweehonderdtal bladzijden van doen.

Aan mijn autobiografie ligt een literaire ambitie ten grondslag. Het is niet mijn bedoeling een historisch correcte weergave van de feiten te geven. Dat zou saai zijn, zoals elk gewoon leven saai kan zijn. Er moet in de loop van de onderneming een spanningsboog tot stand komen, en die zal te maken hebben met wat identiteit, continuïteit, vaderschap en schrijverschap kunnen betekenen. Uiteraard zullen behalve de particuliere feiten uit mijn persoonlijke geschiedenis ook elementen uit de bredere maatschappelijke en politieke context een rol opeisen. In de loop van mijn leven is de wereld drastisch veranderd – het is mijn bedoeling ook daarvan getuigenis af te leggen.

Zo. Dat is het ongeveer wat ik u over dat boek dat ik u nu voorstel zich aan te schaffen te vertellen heb. Rest mij enkel u te zeggen wat u moet doen als dit aanbod op uw belangstelling kan rekenen.

De prijs van het boek heb ik gezet op de ronde som van 15 euro. U schrijft dat bedrag over op rekeningnummer BE72 7380 1628 5716, met de vermelding van ‘De elfde teen’ en ook uw adres en e-mailadres. Op die manier bouw ik een intekenlijst op. Eind september 2020 sluit ik de inschrijftermijn af en laat ik de boeken drukken. Zodra ze geleverd zijn, zorg ik dat het door u bestelde exemplaar tot bij u geraakt. Uiteraard mag u meerdere exemplaren bestellen.

Ik houd uw gegevens bij, zodat ik u op de hoogte kan brengen van het verschijnen van de volgende delen.

Dank en vriendelijke groet,