vrijdag 12 juni 2015

wolken 1492wolkenfragment uit Gerrit Krol, Over het huiselijk geluk en andere gedachten

1492
Het is bekend dat bijen zich op de zon kunnen oriënteren. Ook als hij door een wolkendek aan het gezicht onttrokken wordt, dan nog zijn bijen in staat de door de zon veroorzaakte polarisatiestralingen in het daglicht waar te nemen en daaruit af te leiden hoe laat het is. (29)