dinsdag 9 juni 2015

los ingeslagen 236De burgemeester van Antwerpen bezoekt New York en laat er – zoals elders over alles – zijn licht schijnen over de ruimtelijke ordening: ‘”Qua ruimtelijke ordening is het hier een boeltje”, zegt hij. “Die mikmak is allemaal gewoon naast elkaar gezet. Onvoorstelbaar.”’ – aldus De Morgen. Hitler heeft Parijs gespaard, het lijkt wel of de burgemeester van Antwerpen het liefst van al New York met de grond gelijk zou willen maken.

Een burgemeester hoeft natuurlijk niet alles te weten, maar zeker van een burgemeester die – om redenen die nooit geheel van onduidelijkheid zijn ontdaan – de Vlaamse Bouwmeester opzij liet zetten, mag toch enige terughoudendheid worden verwacht want op deze manier maakt hij geen betere indruk dan Boerke Naas die voor het eerst van zijn leven in een grootstad komt. Mijn moeder zaliger nagedachtenis zei veertig jaar geleden: ‘Ik ga niet graag naar Frankrijk want de wc's zijn daar vuil.’ Dat was ook provincialistisch en dáár doet de lapidaire uitspraak van de burgemeester van Antwerpen mij aan denken.

Misschien kan de burgemeester van Antwerpen eens wat tijd maken om zich te documenteren. Hij zou het standaardwerk Delirious New York van Rem Koolhaas kunnen bestuderen alvorens zich ter plekke aan gemeenplaatsen te buiten te gaan. Uit dat boek zou hij kunnen leren dat ‘hoewel de stad voor de buitenwacht een door chaos gedomineerde stad lijkt, er wel degelijk een geordend systeem aan ten grondslag ligt’.

Ik spreek uit eigen ervaring, ik was in 1991 in New York. Ik had op voorhand het boek van Koolhaas gelezen, ter voorbereiding, en daardoor kreeg ik een van de allermooiste steden te zien, werkelijk verbluffend door de mensenmaat en vriendelijkheid van de ruimtelijke ordening en de architectuur, hoe grootschalig en ogenschijnlijk megalomaan ook.