vrijdag 19 juni 2015

los ingeslagen 239


Ik vecht – verwikkeld in een wanhopig stemmende catch 22 – al vele jaren tegen de aanvechting het leven door een (te?) sombere bril te bekijken en kijk, af en toe zie ik toch tekenen dat het misschien nog allemaal goed komt.

Een van die tekenen is dat de bewustwording over alles wat er mis gaat, en dat is heel wat, steeds vaker doorsijpelt tot in de gevestigde media die, bij mij toch, de twijfelachtige reputatie genieten vooral het – commerciële – establishment te dienen. Zoals ecologie en dierenwelzijn nu in zowat alle politieke partijen oorbare topics zijn geworden, zoals stilaan iedereen het erover eens is dat het klimaat wel degelijk opwarmt en zich afvraagt hoe het toch mogelijk is dat na elke crisis de banken er steeds goed mee wegkomen, zoals zeer velen beginnen te beseffen dat niet alles moet worden opgeofferd aan de heilige koe van de kortetermijnwinst (denk aan TTIP) en dat we onze sociale zekerheid niet zomaar mogen laten afbreken, zo blijken nu ook de dictaten van de EU, die in de eerste plaats en voorlopig ook de laatste plaats en dus de énige plaats een economische constructie is, steeds openlijker te worden gecontesteerd in die gevestigde media, zoals hier in De Tijd, weliswaar op een opiniepagina. En jawel, dat is zeer positief omdat het een ruggensteun is voor al wie werkt aan de genoemde bewustwording over alles wat er mis gaat. En eigenlijk is het ook een uitnodiging om de krachten te bundelen en het establishment carrément omver te werpen.

(En tussen haakjes, als ik mijn eigen ervaring als representatief mag beschouwen, dan weze het maar eens gezegd dat het internet, de sociale media en meer in het bijzonder Facebook ontzettend veel lijken bij te dragen tot die bewustwording. Niet alleen tot versuffing en verdwazing en verzadiging, maar ook tot bewustwording, jawel. Dat besef ik elke dag opnieuw en ik vraag mij eigenlijk af in hoeverre onze machthebbers, en dat zijn dus steeds nadrukkelijker de multinationals en de banken, niet al volop aan het onderzoeken zijn hoe ze dat probleempje moeten aanpakken.)