zaterdag 13 juni 2015

facebookbericht 776


Marc Tiefenthal heeft een volgens hem waardevol boek van Etienne van Heerden, ‘afgevoerd’ uit een bibliotheek, in de kringloop aangetroffen.

Ik heb deze praktijk van het afvoeren van waardevolle boeken al herhaaldelijk aangekaart in mijn bibliotheek (Brugge). Het antwoord is telkens: 'wegens plaatsgebrek moeten wij boeken afvoeren' (concreet: voor een habbekrats verpatsen tijdens een openbare verkoop, of meteen dumpen in het kringloopcircuit - het gevolg is natuurlijk dat deze boeken niet meer te leen zijn in de bibliotheek, en dus dat die bibliotheek niet meer 'volledig' is). Als ik dan vraag wat het criterium is om een onderscheid te maken tussen boeken die moeten afgevoerd worden en boeken die nog mogen blijven, dan is het antwoord: 'gedurende een bepaalde periode niet uitgeleend'. Die bepaalde periode kan dan bijvoorbeeld zijn: 'één jaar'. Onze bibliotheken houden zich met andere woorden totaal niet bezig met literaire waarde of cultureel erfgoed (niet te kwantificeren); zij hanteren wat je een 'kijkcijferlogica' zou kunnen noemen. Dat dit bijdraagt tot vervlakking, en dus diametraal tegenover de ware missie van een openbare bibliotheek staat, of wat die ware missie zou moeten zijn, is zonder meer duidelijk. Het is een jammerlijke gang van zaken maar het is niet anders.
Iemand van mijn leesclub heeft ooit gevraagd om de stempel 'afgevoerd', die dan in die boeken wordt aangebracht, dan toch minstens, vanwege de Holocaustconnotatie, te vervangen door 'uitgelezen'. Men heeft haar verzoek ingewilligd.