vrijdag 19 juni 2015

facebookbericht 779
Er gaat een gerucht dat er sprake zou zijn van een rookverbod op caféterrassen:

Deze antirookobsessie is maar een onderdeel van een hele strategie die het sociaal weefsel onderuit wil halen. Uiteraard gaan de cafés overkop door het rookverbod, dat weet iedereen toch? Maar wie maalt daar om, want zijn cafés niet ook ontmoetingsplaatsen? Worden daar geen ideeën uitgewisseld? Dat moeten we niet hebben. Ideeën moeten niet uitgewisseld worden. Het is al erg genoeg dat mensen ideeën hébben! Maar wacht, daar vinden we vast nog wel iets op. Neen, serieus. Heeft iemand al eens becijferd wat de psychische ongezondheid als gevolg van vereenzaming aan de maatschappij kost?