vrijdag 26 juni 2015

facebookbericht 787'Slappeling' dekt naar mijn gevoel niet de volledige lading. 'Een slappeling waar je niets aan hebt en die bovendien een negatieve instelling uitstraalt door zomaar wat aan te lummelen,' dat lijkt me al een adequatere omschrijving van het ongemeen beeldende woord 'labbekak'. De definitie in Van Dale, waar het woord wel degelijk in staat, geeft een andere verklaring. Moet je maar eens opzoeken.