donderdag 11 juni 2015

facebookbericht 774


We zijn niet alleen ons geloof kwijt, Mark Van de Voorde. Dat is te veel eer voor het geloof, dat ik overigens zeker respecteer als vorm van zingeving. We zijn nog andere dingen kwijt die tot dat 'bredere perspectief' kunnen bijdragen, waardoor we zo klagen terwijl we het nog nooit zo goed hebben gehad. Ons respect voor de traditie, dat ons vermogen tot esthetisch genot en onze kritische zin moet voeden. Ons gemeenschapsgevoel en de omgangsvormen die dit versterken. Onze evidente solidariteit met onze medemensen. Onze buurtwinkel en ons dorpscafé. Ons menselijk vermogen om met tekort, tegenslag, onvermogen en veroudering om te gaan. En neen, ook voor dat laatste heb ik geen geloof nodig. Het kan helpen, maar het is niet het enige.