maandag 22 juni 2015

Hans Fallada, De drinkerWie zin heeft in een deprimerend en supermiserabilistisch boek, moet beslist De drinker van Hans Fallada lezen. Ik heb het net uit en ben daar niet rouwig om. Maar natuurlijk heeft het boek ook wel wat te bieden, anders had ik deze inkijk in de onderste regionen van de mensheid (in de menselijkheid hoe dan ook) geen driehonderd bladzijden uitgehouden.

Sinds 2010 brengt uitgeverij Cossee met groot succes vertalingen op de markt van de op een gegeven ogenblik zeker in ons taalgebied nagenoeg volledig vergeten Duitse schrijver Hans Fallada (pseudoniem van Rudolf Ditzen; 1893-1947). De vertaling van het postuum verschenen Der Trinker (1950) is er een van. De vertaling is van Gr. Grose Roolfs, en werd ‘volledig herzien’ door A. Folkertsma.

Je hebt meteen door dat Fallada niets verzint. Het grootste gedeelte van de roman is gesitueerd in een ontwenningskliniek. De dagindeling, de activiteiten, de geplogenheden en de medepatiënten, eigenlijk medegedetineerden, zijn zo minutieus beschreven dat enkel wie het zelf heeft meegemaakt iets dergelijks vermag. Een blik op Wiki leert dat Ditzens leven geen rozentuin was.

Maar dat interesseert me eigenlijk niet. Vraag is of De drinker het lezen waard is.

Een pretje is dit boek niet bepaald, maar dat zei ik al. Het is onvoltooid, dat blijkt alvast uit de vaak al te wijdlopige beschrijvingen van de kommer en kwel die Erwin Sommer, drinker van dienst, eerst veroorzaakt en waaraan hij vervolgens wordt blootgesteld. Hier had heel wat geschrapt kunnen worden. Bovendien klopt er een en ander niet in het tijdsverloop; de verteller holt zichzelf als het ware voorbij en vertelt dingen die nog te gebeuren staan, waarop hij moet terugkeren naar waar hij gebleven was, hetgeen tot overbodige herhalingen aanleiding geeft. Maar dat zijn bezwaren die een definitieve redactie had kunnen wegwerken.

Het tragische van het verhaal is dat de slempende burger Sommer nooit de volle ernst lijkt te kunnen overzien van wat hij aanricht aan zichzelf en aan zijn omgeving, om dan vervolgens te naïef te blijven bij de inschatting van zijn kansen om naar de werkelijkheid te kunnen terugkeren en daar een nieuw leven te beginnen.

Het sterke van dit boek is de psychologie: de manier waarop een verslaving toeslaat; het totstandkomen van schuld- en wraakgevoelens; de groepsdynamica in precaire omstandigheden, waarbij het individuele overleven primeert op het collectieve welzijn. Ik heb bij dat laatste vaak aan concentratiekampgetuigenissen gedacht.

De minutieuze beschrijving van het leven in gevangenschap, eerst in een echte gevangenis en daarna in een kliniek, kan gelezen worden als een metafoor van de kluisters waarin Koning Alcohol zijn karakterslappe onderdanen slaat. De indringende blik waarmee Fallada de psyche van zijn antiheld analyseert maar ook de groepspsychologische mechanismen ontleedt, zou aanleiding kunnen geven tot een interpretatie van het boek als een metafoor voor het hele Duitsland van die jaren waarin Fallada probeerde te werken en zijn boeken verboden zag worden. Maar dat is wellicht hineininterpretierung bij een auteur die, via zijn hoofdpersonage, wellicht al te zeer in een gevecht met zijn eigen demonen verwikkeld was om oog te hebben voor de monsters die de buitenwereld bevolkten. Maar ik weet het niet, ik zou mij in Fallada moeten verdiepen. Op basis van De drinker echter ben ik niet geneigd een dergelijke interpretatie aan te hangen.

Het boek is te lang en werkelijk uitermate miserabilistisch. Maar wie wil navoelen hoe alcoholici, gevangenen en psychiatrische patiënten zich kunnen voelen in bijzonder precaire omstandigheden, en hoe dergelijke mensen, hoe onmachtig ze ook lijken, toch nog altijd genoeg overlevingsdrift in zich hebben om elkaar de duvel aan te doen, ja, die moet beslist De drinker lezen.