vrijdag 11 november 2016

de herfst van 2016 - 32Onmiddellijk na de verkiezing van Donald Trump waren er in meerdere Amerikaanse steden manifestaties. Niet om de verkiezingsuitslag aan te vechten – die is wat ze is – maar om uiting te geven aan de bezorgdheid waartoe het profiel van de nieuwe president elect blijkbaar aanleiding geeft.

Het uitbreken van die spontane optochten is natuurlijk totaal onbelangrijk in vergelijking met de mogelijke gevolgen op mondiaal vlak van de verkiezing van een narcistische cynicus en gepatenteerde leugenaar als president van een land dat ooit de machtigste natie was en dat deze status graag opnieuw zou verwerven. Maar het nieuwsbericht trok wel mijn aandacht, en wel om de volgende reden.

Ik ging slapen met het radionieuws van middernacht waarin ik voor het eerst hoorde van de optochten. Er werd meteen ook gezegd dat er in Seattle behalve een manifestatie ook een schietincident zou zijn geweest, waarbij minstens één dode zou zijn gevallen. Het werd niet uitdrukkelijk zo gezegd, maar uit de manier waarop het bericht werd gegeven, kon ik toch ook niet opmaken dat het incident niets met de optocht had te maken. De volgende ochtend werd ik wakker met het nieuws van zes of half zeven, dat weet ik niet meer. Daarin was sprake van verschillende optochten, maar niet meer van incidenten. En nu lees ik in de krant dat het incident in Seattle uitdrukkelijk lós wordt gemaakt van de manifestatie aldaar.

En dit is maar een klein voorbeeld van hoe onnauwkeurig de journalistiek geworden is, zo onnauwkeurig dat je beseft dat je helemaal niet moet uitsluiten dat zij au fond niets anders te doen heeft dan de macht te dienen. Want eerlijk, ik zou wel eens een analyse willen zien van elke stap, élke stap, die gemaakt is tussen wat zich daar in Seattle heeft voorgedaan en de uiteindelijke versie daarvan, deze die wij verondersteld worden voor waar aan te nemen.