zaterdag 19 november 2016

driekleur 279


(…) achter hem doemde zwart- en roodgekleurd de bloedhondenmeute op in het fakkellicht.
Toen met dat zag weerklonken kreten van afgrijzen, en men riep luid om hulp van de Molossers. Ik zag de oude Belovar bezorgd naar zijn zware meute kijken, maar deze trotse dieren stelden zich met de blik recht naar voren en de oren overiend in onverschrokken houding op. Toen lachte de oude man naar mij en gaf het signaal, en als door een strak gespannen boog afgeschoten vlogen de gele doggen op de rode af. Als eerste stortte Leontodon zich op Chiffon Rouge.
Nu ontstond onder de woudreuzen in het rode licht een gehuil en gejubel alsof het duivelsleger voorbijtrok, en felle moordlust heerste alom.

Ernst Jünger, Op de marmerklippen, 118