maandag 7 november 2016

de herfst van 2016 – 27Nog terwijl ik de auto parkeer, komt Franz al aan het raam staan kijken. ‘Wie zou dat zijn?’, ik zie het hem denken. Hij opent de voordeur, ik haast me naar hem toe om hem zo snel mogelijk gerust te stellen en spreek, met afgewogen aplomb en uiteraard in het Frans: ‘U bent Franz Cornet, ik ben Pascal Cornet.’ Hij is blij verrast en laat ons binnen. Ik stel S. aan Franz voor, en Franz aan S.

De woning is nieuw. Franz heeft nog maar een paar jaar geleden gebouwd – faut le faire voor een zeventigjarige. De onverwachte dood van zijn vrouw in 2003 heeft hem erg aangegrepen. Daar begint Franz meteen over. Hij bleef enkele jaren alleen achter, dat was een moeilijke tijd. Ik denk aan de bloemen die we aantroffen op het dubbele graf op het kerkhof van Seloignes. ‘Maar,’ zegt Franz, ‘ik heb geluk gehad.’ Enkele jaren geleden ontmoette hij Renée, die al vijfenveertig jaar weduwe was. Zij is nu de vrouw voor wie Franz graag nog zo lang mogelijk wil leven. Die ontmoeting heeft hem erbovenop geholpen. Om dicht bij haar te zijn – samenwonen kon niet om redenen die er hier niet toe doen – besliste hij om zijn huis in Seloignes te verlaten en er hier, in Momignies, een nieuw te bouwen. En nu hebben Franz en Renée dus een latrelatie. Ze koken elk om beurt een week voor elkaar.

In de inrichting van Franz’ nieuwe huis mis ik een vrouwenhand. De hal, woonkamer en keuken (die laatste twee in één ruimte) maken een kille, uitermate pragmatische indruk. Geen tapijten, geen overbodige versieringen, geen planten. De eettafel is het centrale meubelstuk, uiteraard beschermd door middel van een toile cirée. De televisie staat in de hoek, er is geen salon. De keuken is heel erg basic. Het witte behangselpapier is opgeleukt met een knullig motief, een molentje of zoiets – ik herinner het mij al niet meer en daarmee bewijst dat motief bijzonder effectief te zijn.

Op de tafel ligt Franz’ materiaal uitgespreid. Mappen met documenten, kopieën van oude klasfoto’s met daarop nauwelijks te onderscheiden kinderkopjes van mensen die nu al geruime tijd dood zijn. Franz werkt aan een geschiedenis van Momignies en Seloignes. Dat doet hij samen met enkele andere amateur-historiografen. Ze komen regelmatig samen om de resultaten van hun onderzoekingen in het gemeentearchief te evalueren en de volgende stappen te plannen. Franz gaat heel erg op in dit werk. Hij toont een werkje over de begraafplaats in Seloignes die we net bezocht hebben. Opmerkelijke zerken, begraven notabelen, weetjes. Op de cover zie ik een prijslabel: 8 euro. In de hal, straks bij het afscheidnemen, zal ik een paar uitgestalde exemplaren zien.

We praten over hoe lang het geleden is, wie er nog langsgekomen is, de aflijvigen. En dan haalt Franz zijn map boven met alles wat hij heeft verzameld over de familie Cornet.

(Wordt vervolgd)