donderdag 1 september 2016

de zomer van 2016 – 69 / lijstje 14


1 september

Deze eerste dag van het nieuwe schooljaar lijkt mij geschikt om enkele goede voornemens te maken. 

Hier volgt mijn lijstje van goede voornemens:

in leven blijven

voortschrijven aan het boek dat alle andere boeken die ik eventueel zou kunnen of willen schrijven overbodig moet maken

het fakeboek enkel op gezette tijden consulteren zodat ik er minder tijd aan spendeer, in het vertrouwen dat wat ik móet weten, mij wel op tijd zal bereiken

een goede vader zijn voor al mijn telgen

oude vriendschappen nieuw leven inblazen en nieuwe vriendschappen wat van mijn ouder wordend leven

opnieuw meer deelnemen aan culturele activiteiten

geen mensen meer tegen mij in het harnas jagen en mij verzoenen met wie dat wenst

niet treuren om mijn status van vrijgezel maar integendeel genieten van alle voordelen die eraan verbonden zijn

mij niet laten deprimeren door de toestand in de wereld, zonder mij daarom volledig afzijdig te houden

mij niet laten intimideren door het dictaat dat jeugdigheid en anti-intellectualisme de norm moeten zijn

voortwerken aan mijn plan om de essentie van vijftien jaar intens fotograferen in een tastbaar resultaat om te zetten

niet roken en enkel in goed gezelschap alcohol drinken

streven naar een voor mezelf aanvaardbare BMI

mijn huidige conditie bewaren en nog verbeteren door de hele herfst en winter te blijven fietsen

de boeken lezen van de auteurs die al jaren op de planken van mijn bibliotheek wachten om gelezen te worden lezen, of daar minstens een begin mee maken (zie apart lijstje)

voortwerken aan enkele reeksen op mijn blog die nu al te lang sluimeren, onder meer: ‘mijn woordenboek’, ‘geen verloren tijd’, ‘terugblik’, ‘mijn eigen namen’, ‘microfictions’, ‘100 voorwerpen’, ‘de kunst van het kijken

hard blijven werken aan een kwalitatief hoogstaande blog

voortwerken aan de digitalisering en – waar dat relevant is – ontsluiting van mijn persoonlijk, gedeeltelijk door waterschade getroffen archief; mij ook op andere manieren blijven verzetten tegen de vergankelijkheid

blijven geloven in de fundamentele goedheid van de meeste mensen

beleefdheid, vriendelijkheid, betrokkenheid en behulpzaamheid blijven nastreven

nooit toegeven dat het geen zin heeft om goede voornemens te maken

proberen mijn goede voornemens waar te maken

pas tomber