woensdag 14 september 2016

facebookbericht 932"Armoede is een grote, reële bedreiging voor de sociale cohesie in het land." Als dat waar is en het beleid doet daar niets aan, moet het zijn dat het beleid niet uit is op sociale cohesie. Ik denk dat het beleid inderdaad niet uit is op sociale cohesie. Ik denk dat het beleid integendeel gebaat is bij een gefragmentariseerde samenleving, een samenleving die eigenlijk niet meer zo mag genoemd worden omdat het in werkelijkheid gaat om een verzameling losgeslagen individuen.