vrijdag 11 september 2015

los ingeslagen 277Twee regels uit een nog te schrijven gedicht:

Krijgsverrichtingen, oorlogsgruwel, 
gejammer van gewonden uit het lazaret.