vrijdag 6 april 2018

sapiens 20


lees hier van bij het begin

Het einde van Homo sapiens

Als diersoort lijkt Sapiens onderworpen aan ‘biologisch bepaalde begrenzingen’. Maar daar begint hij nu aan te ontsnappen met ‘intelligent design’, eerder door hemzelf toegepast op dieren die eigenschappen hadden die hem interesseerden. Dat gebeurde tot nu toe op een manier die de wetten van de natuur en van de natuurlijke selectie niet overtraden. Nu echter breekt de mens de codes en lijkt het genetisch geknutsel pas goed een aanvang te nemen. Intelligent design kan al op drie manieren de natuurlijke selectie vervangen.

De eerste manier is biologische modificatie. Dat gaat van operatieve ingrepen zoals castratie tot het op het niveau van de genen aannaaien van een oor – wat in 1996 daadwerkelijk gebeurde met een muis. Genetische modificatie vindt in de planten-, schimmel-, bacteriën- en dierenwereld al volop plaats. Op het creëren van Übermenschen staat – voorlopig nog – een ethische rem. Genetische manipulatie is ook mogelijk met relicten uit een ver verleden: het wordt mogelijk om met gereconstrueerde DNA mammoeten of neanderthalers te ‘maken’. Of een ‘betere sapiens’, why not? – een die slimmer is dan de huidige en zijn leefwereld niet kapotmaakt bijvoorbeeld, of een die niet meer ziek wordt en zelfs niet meer doodgaat, of een die, mits inplanting van een monogamie-gen, bij zijn partner blijft. ‘Voor je het weet gaan we zo uitgebreid aan Homo sapiens prutsen dat we uiteindelijk geen Homo sapiens meer zijn.’

De tweede manier is de bouw van cyborgs: wezens – niet alleen mensen! – met ‘organische én anorganische lichaamsdelen’. De toepassingen zijn legio, van militair tot geneeskundig, van protheses allerhand tot pacemakers en een interface tussen brein en computer.

De derde manier is de constructie van anorganisch leven. Zelf-evoluerende computerprogramma’s zijn hiervan een voorbeeld. Op dit moment probeert men een computer te maken die een compleet menselijk brein reproduceert.

De gevolgen van dit alles zijn onoverzienbaar op vele vlakken: psychologie, jurisdictie, gezondheidszorg, sociale zekerheid, enzovoort. En niet te vergeten: de ethiek. Wat met het Gilgamesjproject (mensen creëren die niet sterven)? Wat met de mogelijkheid om mensen te klonen of gewoon meteen Übermenschen te creëren? We staan misschien op het punt een samenleving in het leven te roepen die meer dan ooit de ongelijkheid installeert en die eigenlijk niet meer te bevatten is met de nu geldende categorieën. Waarin door Sapiens gecreëerde wezens het van Sapiens overnemen.

De vraag is niet of het zal gebeuren, maar wanneer en hoe. Als de technische en wetenschappelijke mogelijkheid er is, zal het gebeuren, desnoods met Gilgamesj als voorwendsel. De mens, ooit een ‘onbeduidende diersoort (…) in een uithoek van Afrika’ staat op het punt ‘een god’ te worden. 

(einde van dit lectuurverslag)