zaterdag 28 april 2018

de lente van 2018 – 12

152 – Hannah Arendt-specialist Peter Venmans memoreert op Facebook de ‘revolutie’ van een halve eeuw geleden. Nu ja, hij hekelt, op zijn onnavolgbare, op Facebook altijd onernstige en enigszins cynische manier, het memoreren van mei ’68. Hij schrijft:

In mei ‘68 was ik vijf. Daarmee is ongeveer alles gezegd. Mijn onderwijzers hadden in de jaren vijftig op de normaalschool gezeten. Op het schoolrapport waren er punten voorzien voor ‘vlijt’, ‘tucht’ en ‘discipline’ (het verschil tussen die laatste twee categorieën heb ik nooit begrepen – toen niet en nu nog steeds niet). Het was altijd de bedoeling dat je een 9 kreeg. 10 was alleen haalbaar in een onbestaande wereld, 8 betekende dat je iets fout gedaan had. Nog vijf keer slapen en dan is het zover. Dan wordt die historische maand een maand lang herdacht. Ik heb nog net de tijd om een vlucht naar de Faroer Eilanden te boeken.

In mijn lagere school hanteerden de pedagogen die het wekelijkse schoolrapport hadden ontworpen ándere categorieën: ‘Wellevendheid’, ‘Stiptheid’, ‘Gedrag’. Die categorisering lijkt me toch iets completer dan die waaraan de jonge Venmans zich te onderwerpen had, al liggen ‘Wellevendheid’ en ‘Gedrag’ misschien ook niet ver genoeg uit elkaar om een duidelijke en consequente sanctionering te faciliteren. (Onder ‘Wellevendheid’ ressorteerden – meen ik mij te herinneren – handelingen die tegenwoordig niet meer zo in voege zijn zoals groeten en bedanken; met ‘Gedrag’ werd meer het algemene comportement bedoeld, datgene wat wordt geïmpliceerd wanneer pedagogen, psychologen en het hele gild dat tegenwoordig aan jongeren de handen vol heeft het heeft over ‘gedragsstoornissen’ of ‘moeilijk gedrag’.) Mocht het te herdoen zijn, wat misschien nog niet zo’n gek idee zou zijn gezien de eenkennigheid en losbandigheid die tegenwoordig de jongeren in een houdgreep lijken te houden, ik zou voorstellen: ‘Geduld’, ‘Orde’, ‘Discipline’. Daarmee zou je meteen – twee vliegen in één klap – GOD én de triniteit introduceren. Overigens (en los van alle ironie hierboven in deze alinea, maar zelf ook niet van ironie gespeend, natuurlijk): we kunnen meteen een halfjáar op de vlucht slaan, dan skippen we niet alleen mei ‘18, maar ook het WK voetbal en de gemeenteraadsverkiezingen, én het oeverloze geëmmer dat aan dat laatste evenement vooraf zal gaan.