dinsdag 24 april 2018

facebookbericht 1078


Ooit stelde een of andere bons, ik denk een liberaal, voor om alle bomen langs de wegen om te hakken. Het argument: verkeersveiligheid. Perfect logisch: als er geen bomen staan, kun je er niet tegen rijden. Men heeft de idioot nog kunnen overhalen. Maar nu het over migranten gaat, en hun natuurlijke neiging om zich voor de raszuiverheidsbrigadiers in het struweel te verstoppen, lijkt het hek van de dam. Ze zullen pas rusten als alle bosschages tegen de grond liggen. Perfecte controle! Panopticum!