vrijdag 15 september 2017

facebookbericht 1025

Marc Ernst en Valentine Anais. 'De N-VA controleert de VRT'. U mag het voor mijn part lezen zoals u het wilt, en natuurlijk zal als u mij al op voorhand als een populistische emo-linkiewinkie profileert, een bepaalde lectuur zich opdringen, maar wat ik bedoel is niet dat de N-VA alle - uiteraard! - kritische en dus linkse VRT-journalisten beknot, censureert, dicteert of intimideert (dat komt misschien nog, wie zijn geschiedenis kent moet dat niet op voorhand uitsluiten), maar wel dat deze partij via de dotaties - democratisch en dus legitiem geregeld - maar nog meer via de commerciële kijkcijfer- en clickslogica de in mijn ogen veel te slaafse en makke openbare omroep manipuleert. En niet alleen de openbare omroep. De burgemeester weet heel goed dat hij door zijn populariteit in zeer grote mate de agenda van de VRT en van heel veel andere media kan sturen. Hij en niemand anders bepaalt wanneer en met wie hij aan bod komt. Alleen al het feit dat hij al lange tijd geen enkel tegensprekelijk debat aangaat, zegt genoeg. Hij weet ook heel goed dat op dit ogenblik de VRT er alles aan zal doen om hem met het oog op het verkiezingscircus dat er weer zit aan te komen te vriend te houden. Dàt is het wat ik met 'controleren' bedoel. U kunt het democratisch gelegitimeerd noemen en er is inderdaad niet echt sprake van manipulatie en repressie, of nog niet, maar echt gezond kun je de situatie toch niet noemen.