woensdag 13 september 2017

de zomer van 2017 – 34


Alexander Münninghoff schetst in De stamhouder zijn onwaarschijnlijke familiegeschiedenis. Eens te meer zien we hoe de Tweede Wereldoorlog ook in dit geslacht, zoals in zovele andere, een enorme slagschaduw voor zich uit werpt. De familie Münninghoff krijgt met een spectaculaire hoeveelheid zeer ingrijpende gebeurtenissen af te rekenen. Zakelijke en ideologische verwikkelingen wisselen elkaar af en doorkruisen elkaar. Alexander Münninghoff, bekend als ex-correspondent voor allerlei media in Rusland, vertelt met navoelbaar plezier zijn complexe voorgeschiedenis (die hij laat eindigen wanneer hij zelf iemand begint te worden). Hij noemt man en paard. Ook de minder fraaie kanten van zijn voorgeschiedenis passeren de revue: de zakelijke en libidineuze manoeuvres van zijn grootvader en de SS-carrière van zijn eigen vader, om maar die twee te noemen. Dit boek toont vooral heel goed hoe in de chaotische naoorlogse jaren iedereen er op zijn manier probeerde onderuit te komen. Het is meeslepend geschreven en blijft tot de laatste bladzijde boeien.