vrijdag 8 september 2017

de zomer van 2017 – 33Administratief onderzoek

De informatie van die fiche staat in de akte
De akte vermeldt zelfs niet de mogelijkheid
Het verslag van het college van deskundigen
We werken met mappen met flappen
Dat kun je voortaan vooraan in dat kaftje stoppen
Dat is natuurlijk veel milieuvriendelijker
We kunnen ervoor zorgen dat het op naam staat
Als de suggestie van daarnet in praktijk wordt gebracht
Voor jullie betekent dat een vereenvoudiging
Je kunt één etiketje afdrukken in plaats van twee
We kunnen altijd een aparte ploeg maken
Dan volgt het eigenlijke administratief onderzoek
Zijn daar suggesties of opmerkingen over

(22 november 2009)