maandag 18 november 2013

doordeweekse zinnen 81-106


131110

81. Aubergines zijn niet saai.

82. Ik heb al meer succesvolle zelfmoordpogingen bijgewoond.

83. De belangrijkste reden waarom ik niet op uw vraag kan ingaan, is dat ik mezelf niet in staat acht om honderden gedichten te beoordelen zonder op een of andere manier arbitrair te zijn.

131111

84. Wat je doet, moet je steeds assumeren.

85. Fantasie noch geheugen, enkel het nu.

86. In jouw droom had ik eerst een T-shirt aan van Proust en dan een mooi blauw overhemd.

87. Hij had een zeer sterk uitgesproken verlangen om zijn leven te vertellen.

88. Blad na gevallen blad raapte zij op en zo bracht zij haar laatste levensjaren door.

89. Hoelang nog, dat rouwen om de dood van God?

90. In een wereld waarin alles om uitwendigheid draait, kan de ziel zeer eenzaam zijn.

91. Toen de fotoranden nog gekarteld waren, dacht hij dat hij de loop van de geschiedenis ingrijpend zou kunnen wijzigen.

131112

92. Heb je dat nu ook, als je op straat een papiertje in een vuilnisbak gooit, dat je eerst rond en achter je kijkt om te zien of er een GAS-ambtenaar in de buurt is?

131113

93. De tekst is met potlood geschreven zodat je hem nog kunt uitgummen als hij jou slecht uitkomt.

94. Je ging net gehuldigd worden toen die kerel in de zaal zijn overhemd uittrok en met veel misbaar en exuberant schaduwspel de aandacht trok.

95. Dat vervelend-beschamende gevoel dat je kunt hebben als je je, onmiddellijk nadat je eindelijk de televisie hebt uitgeschakeld, niet meer meteen kunt herinneren waarnaar je hebt zitten kijken.

96. Het gebeurt niet vaak dat je een bladzijde 1000 leest.

97. Zolang we dit niveau halen, hoeven we ons geen zorgen te maken over de westerse beschaving.

131114

98. Zou Vera bij elk nieuw boek van haar man gekeken hebben of hij het ook dit keer aan haar had opgedragen?

99. Ik zag vorige week op straat twee jongemannen – blank en zonder gouden oorring – met mijter over de schouder (de eerste) en rood-witte sinterklaasoutfit onder de arm (de tweede).

100. Op haar weg naar het toilet werd de al wat oudere vrouw met de groene spanbroek (rits op de bips) heen en weer geworpen op het middengangetje doordat de trein bij het binnenrijden van Brussel Zuid over wissels reed en van spoor veranderde – zo hevig dat ze naar de handgrepen bovenop de zitjes moest grijpen om zich overeind te houden.

131115

101. Zelfs de suikervraatzucht van de omhooggevallen ondertitelaarster moet wijken voor haar sacherijn.

102. De koningin heeft een nieuwe coupe.

103. Ik vond dat niet slecht van Bart Peeters, toen hij zei dat Sinterklaas bestaat zolang ouders in hun kinderen geloven.

131116

104. J. declameert met veel jolijt een van zijn geliefde spreuken: ‘Bezoekers brengen vreugde aan – is ’t niet bij ’t komen, ’t is bij ’t gaan’.

105. Volgens mij wéten vliegen dat je van plan bent ze dood te meppen.

106. Veel relaties stranden omdat de partners te gemakkelijk bereikbaar zijn en de goedgunstigheid niet de tijd krijgt om zich te ontwikkelen, of de ergernis om te bekoelen.