maandag 18 november 2013

facebookbericht 458


Ik heb die anciënniteitsregel altijd al een monstruositeit gevonden. Ook toen ik zelfstandige was. Inderdaad hebben jongeren het meer nodig dan uitbollende carrièristen die vlak voor hun vet pensioen staan. Maar bovendien kwam ik onlangs tot de vaststelling dat een collega die even oud is als ikzelf maar die toevallig een rechtlijniger loopbaan achter de rug heeft, driehonderd (300) euro per maand meer verdient met precies hetzelfde werk. Nu vind ik niet dat ikzelf (als ambtenaar) te weinig verdien, maar het anciënniteitsprincipe lijkt me toch niet altijd even rechtvaardig – om het zacht uit te drukken. Dus wordt het hoog tijd dat er verandering in komt. Maar je zult zien: zij die hun schaapjes al op het droge hebben zullen zich er het hardst tegen verzetten.