vrijdag 22 november 2013

facebookbericht 467


Ik vind je stukje over het programma dat in de plaats van ‘Joos’ gaat komen ‘leuk’, afgezien van het denigrerende woord 'culturo', tot twee keer toe. Bedoel je daarmee mensen die bezorgd zijn om het cultuuraanbod, die zich verzetten tegen vervlakking en commercialisering, tegen opleuking en infantilisering? Zo ja, dan zijn er beslist andere benamingen mogelijk. Zelf, ook ondertekenaar van een Joos-enquête, zou ik niet graag als 'culturo' worden aangesproken.

'Culturo's', 'groene jongens', 'geitenwollensokkendragers': dat soort woorden is een retorisch middel om allerlei welmenende lieden over één kam te scheren. (Wol en scheren in één zin, dat kan geen toeval zijn.)