zaterdag 23 februari 2019

parallel 128


Wanneer ik de geschiedenis bestudeer / jaartallen, veldslagen, in steen geschreven brieven, / beroemde uitspraken, voorname lieden riekend naar heiligheid, / ontwaar ik slechts donkere handen / van slaven, metaalarbeiders, mijnwerkers, wevers, / die de glans scheppen, het avontuur van de wereld, / zij stierven en hun nagels groeiden door. 

Geert Buelens, De jaren zestig (Buelens citeert Juan Gelman),438

ǁ

Holzinger zei toen al: de nazi’s groeien als de nagels aan een lijk.

Uwe Timm, De ontdekking van de curryworst, 106