vrijdag 15 februari 2019

facebookbericht 1150

Opvallend in de voorlaatste zin van het stuk ("Ecomodernisme vertrekt vanuit een diep respect voor onze planeet en hecht veel belang aan de intrinsieke waarde van de natuur, maar ecomodernisme gelooft ook in het vernuft van de mens.") is dat het zogenaamde ecomodernisme blijkbaar wordt aangedreven door drie niet tot een economische rationaliteit te herleiden impulsen: respect, belang hechten aan intrinsieke waarde (wat is intrinsieke waarde?) en geloof in het menselijk vernuft. ('t Is maar een opmerking van een domme linkiewinkie-emojongen hoor. U [= Marc Ernst] hoeft er dus absoluut geen rekening mee te houden en bespaar u de moeite om er alweer een omstandig antwoord op te formuleren waarin u mij wijst op mijn politieke oriëntatie, mijn lage IQ en mijn extreme naïviteit. Maar gaan de grote, winstgedreven bedrijven werkelijk 'goesting' hebben om 'nog deze eeuw' dat 'goede antropoceen' te bewerkstelligen? U gelooft dat toch zelf niet?)