woensdag 6 februari 2019

facebookbericht 1147 + reacties

Wie 75.000 klimaatbetogers negeert en de tienduizenden zogenaamde 'spijbelaars' betuttelend wegzet en bovendien CD&V-klimaatlessen op school voorspiegelt, te verstrekken tijdens de sperperiode nota bene, moet niet komen zeuren over een paar duizend onvriendelijke sms'jes. Dat heeft met fascisme niets te maken. We kunnen eventueel nog bedenkingen formuleren bij deze actie want leuk zal het voor de belaagde minister niet geweest zijn, maar deze vorm van eco-activisme gelijkschakelen met bruin fascisme kan echt niet.

*

en hier een deel van de discussie die zich daarop ontspon

Mark Van de Voorde Het zou u sieren, geachte heer Pascal Cornet, om mij niet vals te beschuldigen, maar mij juist te citeren. Omdat u het nalaat, doe ik het zelf. Ik heb helemaal niets tegen de tienduizenden spijbelaars, laat staan dat ik ze fascisten zou noemen. Integendeel, ik deel hun zorg en steun het initiatief. Ik heb enkel in een breder geheel het gedrag van de bashers en de stalkers fascistoïde genoemd. Hier mijn post: "Minister Schauvliege nam de juiste beslissing, ontslag. Zie mijn vorige post waarin ik zeg dat ze moet ontslag nemen. Een minister die - wegens vermoeidheid of wat dan ook - verzinsels over complotten rondstrooit en daarbij nog eens valselijk zich beroept op de Staatsveiligheid, heeft de waardigheid en de geloofwaardigheid van het ambt van minister geschonden. Ontslag moeten nemen is persoonlijk een drama maar is politiek de enige optie. De beslissing heeft een dag geduurd, wat begrijpelijk is, maar ze is genomen. Consequent. Het siert partij en politica dat ze de juiste conclusies trokken. Andere partijen kunnen hiervan leren. Leren van de gebeurtenissen moeten ook die vunzige mensen die meenden de minister te moeten bombarderen met haatmails en bagger. Een mens wordt van stalking en bedreigingen ziek. Helaas, een minister die daarop hallucinant reageert met valse uitspraken, verdient ons medeleven maar kan niet meer functioneren. Al dat haatdragend, polariserend en vernederend mailen, sms'en en tweeten moet ons dringend doen bezinnen. Onze samenleving is verrot door haat en polarisatie. We zijn in een fascistoïde klimaat beland. Helaas, er zijn vandaag blijkbaar niet alleen bruine fundamentalisten maar ook groene fundamentalisten. Het fascisme woekert in alle hoeken van de samenleving." Dat is iets anders dan waarvan je mij beschuldigt. Ik hoop dat je mijn reactie laat staan, als correctie op jouw fake news.

Pascal Cornet Mijnheer Mark Van de Voorde, dank u voor uw antwoord. Ik citeer u wel degelijk juist. Ik zeg namelijk nergens dat u de jonge klimaatbetogers fascisten noemt. Ik zeg in mijn reactie op uw post alleen dat het stalken met sms'jes niets met fascisme te maken heeft, wat u beweert. (Ik zeg ook dat de methode van het stalken voor discussie vatbaar is.) Laten wij inderdaad elkaar zorgvuldig lezen. Ik blij dus bij mijn opmerking: "deze vorm van eco-activisme gelijkschakelen met bruin fascisme kan echt niet". En met 'deze vorm' bedoel ik: het stalken.

Mark Van de Voorde Pascal Cornet U citeert mij niet juist. Ik noem de jonge klimaatbetogers geen fascisten. Ik schrijf dat de vunzige bashers en stalkers groene fundamentalisten zijn, niet de betogers en niet de spijbelaars. Door de ruwer wordende polarisering (van alle kanten) komen we in een fascistoïde klimaat terecht. We moeten opletten, omdat helaas het fascisme woekert in alle hoeken van de samenleving. Dat is geen verwijt aan de betogers maar aan de bashers.

Pascal Cornet Mark Van de Voorde, waar zeg ik dat u hebt gezegd dat de jonge klimaatbetogers fascisten zijn? Een tripel van Westmalle als u mij die plek kunt aanwijzen. Het enige wat ik heb gezegd en bij deze nog maar eens herhaal is dat u hebt gezegd dat de bashers fascisten zijn en dat u dat beter niet zou zeggen.

Mark Van de Voorde Pascal Cornet Ik noem ze 'groene fundamentalisten' (niet fascisten) en wijs op het fascistoïde klimaat dat door hen en ander fundamentalisten aan het groeien is, omdat stilaan het fascisme in alle hoeken woekert..

Paul Verté Mark Van de Voorde : Waarom noemt u ze dan 'groene fundamentalisten'? (In de oren van fundamentalistische boeren komt Groen immers overeen met fascisme, wat u zou moeten weten of blijkbaar reeds zelf voorstaat?)

Herman Jacobs Pascal Noem het alsjeblieft ook geen 'stalken', als je erachter staat of er althans niet per se tegen bent. 'Stalken' is een strafrechtelijk begrip en is *per definitie* verkeerd. Het *is* in mijn ogen -- en zonder dat ik nu overloop van sympathie voor de actie of haar initiatiefnemer -- ook helemaal geen 'stalken'.

Tessa Vermeiren Niet vergeten dat Mark Van de Voorde een gepensioneerde speechschrijver voor CD&V eminenties is.