dinsdag 19 februari 2019

het overzicht 092


Het Franse platteland ligt mij na aan het hart en ik heb er dan ook in de loop der jaren met lede ogen de neergang van aangezien. Een na een, of juister allemaal tegelijk, sterven de dorpen. De mensen trekken weg, ambachten en kleine neringdoenerij verdwijnen. Winkels, cafés en kerken sluiten en verliezen hun functie. Overal smeken bordjes ‘Á vendre’ en er zijn geen gegadigden. Je fietst of rijdt erdoor en ziet geen kat. 

Deze foto, min of meer toevallig genomen, aan het stuur van de auto als ik het mij goed herinner, illustreert het helemaal. Twee voormalige centra van het dorpsleven ogen doods en verlaten. Deze harten kloppen niet meer: de bar tabac annex épicerie is potdicht en zoekt met maar weinig enthousiasme een koper; de kerk – het valt uit de foto niet op te maken maar het zal wel zo zijn – is allicht even gesloten. De met veel goede bedoelingen geplaatste bloembakken vermogen het leven niet terug te brengen.

Vanop het balkon, waarvan het hekwerk al danig is afgetakeld, zal nooit nog een samengestroomde menigte worden toegesproken.

Verder bevat het beeld elementen die refereren aan vakantie: savoir vivre en convivialiteit, geschiedenis in de kerkelijke architectuur, en mooi weer met de schapenwolkjes die voorbijdrijven in een blauwe lucht.

En ja, de zijgevel van die failliete bar tabac knipoogt.

 Gironde (F) – 080815