donderdag 21 februari 2019

facebookbericht 1153


MARC ERNST: Vandaag in Brussel: de intrede van de profane messias
De christus van dienst komt uit het Noorden.
Is vrouwelijk en lijdt aan wat vroeger het syndroom van Asperger heette maar vandaag, volgens DMS, hét standaardwerk voor classificatie van psychische stoornissen, gewoonweg autisme spectrum stoornis genoemd wordt.
Opgaan in intense interesses, een hang naar radicalisme/fanatisme, pedant taalgebruik en bovenmodaal oppositioneel-opstandige gedrag zijn enkele van de kenmerken van mensen met een autisme spectrum stoornis.
Say no more.

PASCAL CORNET: Pascal Cornet Zou het kunnen, beste mijnheer Marc Ernst, dat een aantal van de kenmerken die u hierboven dat kind verwijt ook u tot op zekere hoogte niet vreemd zijn? Ik zeg wel: 'een aantal', en 'tot op zekere hoogte'. Zoals dat ook voor mij geldt. Maar ik vind het zo treurig dat u dat meisje op die manier denkt te moeten wegzetten. Zoals zo vaak: inhakken op de vorm, en niets zeggen over de inhoud. Alsof de vorm er toe doet. Het is vijf voor twaalf, en of we dat op een koekoeksklok of op een atoomuurwerk aflezen, doet er nu even niet toe.

MARC ERNST: Beste Pascal Cornet, geachte 'gelovige': over de inhoud heb ik me al menig keer uitgelaten, onderbouwd met een pak boeken die jij niet gelezen hebt. En wellicht ook niet wil/zal lezen want ingaan tegen je a priori opvattingen.
Iemand die, zoals jij, zweert bij het totaal onwetenschappelijke, feitelijk vooral ideologisch gedreven (en tal van materiële fouten en onwaarheden tellende), alarmistische boek over het klimaat en bij uitbreiding ecologie-problematiek van oud (?) trotskist Ludo De Witte - een socioloog die zijn halve professionele leven redacteur was in de kamer van volksvertegenwoordigers (of het Vlaams parlement - ik wil er van af zijn), en zijn andere halve leven arbeider bij Volkswagen en beroepsrevolutionair - en bovendien nog nooit blijk gaf van minimale laat staan grondige kennis van zaken en belezenheid m.b.t. deze materies kan ik wat deze kwesties betreft onmogelijk ernstig nemen.
Maar je mag gerust je voorspelbare emo-praatjes blijven verkondigen op mijn FB wall hoor.

PASCAL CORNET:  Dat zal ik zeker doen, beste Marc Ernst. Dank u voor uw gastvrijheid, u bent ook altijd welkom. Wat Ludo De Witte betreft, moet u maar eens de intellectuele eerlijkheid aan de dag leggen om met hém van gedachten te wisselen. Ik vraag mij ondertussen wel af waarom u zo vaak vermeldt in welke hoek hij te situeren valt. Wat die indruk van voorspelbaarheid ten aanzien van mijn 'emo-praatjes' betreft, die indruk is wederzijds! Maar geen probleem hoor, ik vind de irrationele dichotomieën waarmee u de werkelijkheid benadert (links-rechts; dom-slim) vaak bijzonder amusant. En als u enkel met mensen die even gespecialiseerd en geleerd zijn als uzelf wenst te communiceren, dan vraag ik mij eerlijk gezegd af waarom u uw tijd investeert in dit sociaal medium. Ik heb er overigens geen enkele moeite mee dat u veel meer boeken hebt gelezen dan ik. (Ik steek trouwens vaak iets op van uw gedeelde kennis, waarvoor dank. Het is nobel van u dat u het linkse gespuis zo genereus opvoedt.) En voor een goed begrip: mijn reactie betrof enkel het feit dat u Greta Thunberg weinig ridderlijk behandelt. Maar dat had u vast wel begrepen. Vandaar dat u onmiddellijk uitpakte met uw intellectuele superioriteit en met het curriculum van die nare trotskist.