zondag 10 februari 2019

Montaigne 23


I.22. De een z’n dood is de ander z’n brood

Als de begrafenisondernemer moet worden veroordeeld omdat hij winst boekt bij de dood van zijn klanten, dan moet à la limite elk geldelijk gewin worden bestraft omdat het altijd enkel ten koste van iemand anders kan. Een advocaat heeft ruzies nodig, een dokter zieken, een soldaat oorlog. ‘En, erger nog, ieder die zijn eigen innerlijk peilt, zal tot de ontdekking komen dat onze diepste wensen voor het merendeel op kosten van anderen geboren en gevoed worden.’ Het is een algemene natuurwet: de groei van het ene vereist de afbraak van het andere. Lavoisier avant la lettre, dus.