vrijdag 8 februari 2019

van Dale 331-336


331-333
Hij ging naast de soldaat op zijn knieën zitten en stopte bijbels, gebedenboeken en keppeltjes in een lege munitiekist, en daarna ook een havdalabeker, een chanoekalamp, dozen sjabbatkaarsen en zelfs een geurige etrog, die naar het steunpunt was gestuurd voor het Loofhuttenfeest.
David Grossman, Een vrouw op de vlucht voor een bericht, 587-588

havdala (de; havdalot) ritueel ter afsluiting van de sabbat of feestdag
Chanoeka /χanuka/ (het; -‘s) joods feest ter herinnering van de inwijding van de tempel na de verontreiniging door Antiochus Epiphanes (165 v.Chr.), gevierd gedurende acht dagen in december, var. Gannek, Hanukka, syn. Lichtfeest, chanoekafeest
etrog (de; etrogim) zekere citrusvrucht, een van de vier soorten planten in de plantenbundel die wordt gebruikt op Soekot
Soekot (mv.) Loofhuttenfeest

334
De zwijgzame man die naast hem waterpijp zit te roken – hij draagt een kaffiya met de traditionele hoofdband, en hij heeft dikke armen, ziet Ora – biedt Avram een trekje aan, en Avram gaat op het aanbod in.  
David Grossman, Een vrouw op de vlucht voor een bericht, 628

kaffiya (de; -‘s) geblokte hoofddoek, zoals Arabieren, m.n. in de Levant en op het Arabisch schiereiland, die dragen, syn. arafatsjaal

335
(…) ze gooit ze allemaal op een hoop en hakt op ze in, één hoop ellende, en als baksjisj doet ze er ook Baroech Goldstein en Jigal Amir bij (…)
David Grossman, Een vrouw op de vlucht voor een bericht, 632

baksjisj /bɑkʃiʃ/ (het; -en) fooi, vgl. baksis
baksis /bɑksıs/ (het; -sen) (Sur.) extraatje, vgl. baksjisj