maandag 18 februari 2019

van Dale 341-345


341
Rond middernacht tijdens de storm heb ik uit Wives and Daughters van mevrouw Gaskell zo’n wit-diemiten rijstepudding-hoofdstuk gelezen – ik geloof wel dat het al met al beter is dan The Old Wive’s Tale.
Virginia Woolf, Schrijversdagboek 1, 88

diemit (het; g.mv.) (stofn.) sterke katoenen stof in keperverbinding waarin een patroon is geweven, var. diemet

342
Hij ging op een schemel zitten (ik ben door al dat op en neer reizen te duf om meer te doen dan feiten vergaren) aan een ronde tafel waarop de gebakschalen en de rest stonden (…)
Virginia Woolf, Schrijversdagboek 1, 124

schemel (de (m.); -s) 1 laag bankje; stoeltje zonder leuning; – voetbankje 

343
Nu kost het nog minstens drie maanden intensief pootaan spelen vóór het kan worden gedrukt; want ik heb tot nog toe maar wat gekliederd en geklad en op duizend plaatsen is het linnen nog zichtbaar.
Virginia Woolf, Schrijversdagboek 1, 165

pootaan (bw.) in de verb. pootaan spelen, flink aanpakken; – pootaan moeten, hard moeten werken

344
Dat is de nasleep (aftermath betekent letterlijk het etgroen. Wat zouden ze daarmee bedoelen? Trench, die ik achteloos opsla zegt er kennelijk niets over) van Orlando.
Virginia Woolf, Schrijversdagboek 1, 179

etgroen (het) tweede grasgewas dat na het maaien van de eerste (ook wel na de tweede) snede opschiet, syn. nagras, nasnede

345
Bij deze gelegenheid heeft men bij mij astigmatisme vastgesteld.
Joseph Roth en Stefan Zweig, Elke vriendschap met mij is verderfelijk (Joseph Roth, 66)

astigmatisme (het) 2 (med.) het onduidelijk-zien, veroorzaakt door ongelijke breking van hoornvlies of lens