maandag 18 februari 2019

facebookbericht 1151


Dat is dan genoteerd. De burgemeester heeft er 'geen probleem' mee dat mensen worden geëxecuteerd. Toch een opmerkelijke uitspraak, nietwaar?

*

Het gaat hier niet om BDW-bashen. Het gaat hier over het feit dat een Belgisch, of zo je wil Vlààms politicus, onomwonden stelt er geen graten in te zien dat mensen met een Belgisch paspoort, Belgen dus, in een vreemd land worden geëxecuteerd. Dat met andere woorden de doodstraf, die wij in wat we een beschaafd land noemen terecht hebben afgevoerd, wordt toegepast. En waarom? Om zelf geen maatregelen te moeten nemen om die mensen gevangen te zetten en te berechten. Ik vind dat een zeer verregaande uitspraak en ik zou er ook tegen opkomen indien iemand anders hem zou hebben gedaan. Ik vind het trouwens merkwaardig dat het zomaar lijkt te passeren. Wellicht omdàt het BDW is. Hij kan zich dat permitteren, blijkbaar.