zondag 12 juni 2016

parallel 64Ik weet niet of het rechtvaardig is, ik weet niet of ik een slecht karakter heb of dat ik ze zie vliegen, maar ik kan nooit naar een processie kijken zonder in lachen uit te barsten en medelijdend het hoofd te schudden over de mensheid. 


Charles Baudelaire, Arm België, 77

ǁ

Toen ik op hemelvaartsdag / van het jaar vierenveertig ter wereld kwam, / trok net de veldprocessie / onder de klanken van de brandweerkapel / langs ons huis de bloeiende / meivelden in.

W.G. Sebald, Naar de natuur, 78