donderdag 16 juni 2016

facebookbericht 918Het grote voordeel van Fernand Huts is dat hij de levende karikatuur is van waar het vetgemeste zelfgenoegzame Vlaams-nationalisme in zijn donkerste wereldvreemdheid van droomt. Nu alleen maar hopen dat er een paar wakkere burgers die een keer verkeerd hebben gestemd opnieuw het licht zien en zich van dat bekrompen 19de-eeuwse egoïsme afwenden.