vrijdag 24 juni 2016

de zomer van 2016 – 7


© Véronique Herregodts

Foto’s van apocalyptische wolkenluchten zwermen uit over de sociale media. Dat nu iedereen over een fototoestel beschikt en deze beelden een veel grotere en sneller bereikte bestemming krijgen, het kan zijn. Maar beangstigend is het wel, en de onderliggende boodschap is: ‘Dit zullen we in de toekomst vaker te zien krijgen.’ ¶


Ik ben op zoek naar kernwoorden, begrippen waar het uiteindelijk om draait, los van alle concrete invullingen, keuzes, gezindheden: de fundamentele noties van ons leven, van mijn leven. Ik kom, voorlopig, uit op (in alfabetische volgorde): arbeid, familie, huis, liefde, school, schoonheid, taal, tijd, verte, vriendschap. Waarheid heb ik, na langdurig overwegen, geschrapt. ¶

Ik vraag L., die net terug is van drie weken rondreizen aan de Amerikaanse Westkust, met welk argument – naast het natuurschoon – hij iemand zou aanzetten om die reis ook te maken. Zijn antwoord: ‘Om met eigen ogen te zien hoe het kapitalisme totaal ontspoord is.’ ¶

Je moet goed voor ogen houden met welke bril je over migratie nadenkt. Bekijk je het als sociaaldemocraat of als antropoloog? Bekijk je het vooruitziend, in de richting van eenmaking en vermenging, of retrospectief, de blik nostalgisch en wereldvreemd richtend op een tijd met verschillen en nauwelijks communicatie tussen de naast elkaar bestaande entiteiten (dorpen, stammen, landstreken, culturen, naties)? En vergelijk nu eens met de keuze die de Britten vandaag maken, voor of tegen Europa. ¶

Michel Polnareff op RTBf-radio om 23u22: dat hij altijd graag naar België is gekomen. Hij heeft er opgetreden, maar hij is ook vaak ‘incognito’ gekomen. Hij houdt vooral van de culinaire kwaliteiten van het land: ‘C’est pas seulement le plat pays, c’est aussi le pays des plats.’ ¶