maandag 19 maart 2012

schrikkel 074

Waaraan moet een goed logo beantwoorden? Aan meer dan aan het schematisch weergeven van de opvallendste kenmerken van het gerepresenteerde object. Dat kan op zich volstaan, als het gerepresenteerde object mooie, interessante, of zeer kenmerkende kenmerken heeft. Maar dat is in veel gevallen helaas niet het geval. In dat geval zal het grafische vernuft van de graficus van dienst moeten worden aangesproken. Aan hem – of haar, uiteraard – om er alsnog iets moois van te maken en om tot méér te komen dan tot een lullige verdubbeling van een werkelijkheid die beter zou verdwijnen in plaats van zich te verdubbelen.