woensdag 7 maart 2012

schrikkel 061

De levens die passeren. Nog een knappe, dacht ik heel primitief en onnadenkend. De vrouw rijdt, star voor zich uitkijkend, voorbij in haar zwarte cocon.