dinsdag 13 maart 2012

schrikkel 069a

Je herkent ze aan hun licht naar rechts gebogen hoofd, alsof het te zwaar is geworden van het vele tot zich nemen van gedachtegoed, verhaal en bericht, en daardoor niet meer rechtop kan worden gehouden: de lezers. Ze lopen het euvel op door in bibliotheken en boekhandels voortdurend een voor een de altijd veel te krappe schappen af te lopen, titels lezend van de ruggen van de samengeperste boeken. In Franstalige gebieden laten lezers het hoofd naar links doorwegen omdat daar de titels op de ruggen zich niet, zoals bij ons, van boven naar onder laten lezen maar omgekeerd, van onder naar boven. Hoe het in de Arabische of Japanse of Chinese wereld zit, ik zou het niet weten.