vrijdag 16 maart 2012

reactie

bij de reeks 'ongefotografeerd':
het artikel 'Photographs Not Taken: what makes a photographer freeze?'
met dank aan S.B.