zaterdag 26 maart 2011

gisteren en vandaag 83

Van gisteren wil ik onthouden dat we het in de leesclub naar aanleiding van Wat is de Wat vooral hadden over een kritische omgang met informatie, dat A. tijdens haar huwelijksmis sprak over haar heldhaftige beklimming van de Kilimanjaro, dat er de hele avond champagne werd geschonken en dat ik op een gegeven ogenblik deel bleek uit te maken van een polonaise die de hele dansvloer omcirkelde.

Vandaag ontbijten we samen met S.’s moeder en S. en S. Dan keren we terug naar Brugge waar ons een vrije namiddag wacht. Vanavond zijn we te gast bij B. en D.