zondag 3 juli 2016

de zomer van 2016 – 16Nog geen uur nadat duidelijk was geworden dat het avontuur van de Rode Duivels op het Europees Kampioenschap in Frankrijk was geëindigd in de kwartfinale tegen Wales, stuurde Christiaan Janssens, een ‘sales & marketing director’ uit Zoersel, egyptomaan in zijn allicht schaarse vrije uurtjes alsook ‘arrondissementeel bestuurslid voor de N-VA’ in Turnhout, via Facebook een cartoon van André Nollet de wereld in. De tekening stemt mij droevig. Ik deel de tekening op Facebook en schrijf erbij: ‘Ziehier het land waarin wij leven.’ 

© André Nollet
En ik begin te denken over mijn aanhorigheid: ben ik Vlaming?, ben ik Belg?, ben ik Europeaan? Maar ik denk ook aan de hakbijl die nog maar net vandaag de cultuursector heeft getroffen (terwijl er een veelvoud van wat daar wordt bespaard wordt geïnvesteerd in bombardeertuigen). Het is een publiek geheim dat de cultuursector en zeker de artiesten daarin meer dan in andere beroepscategorieën links georiënteerd en wellicht zelfs in hoge mate de Nieuw-Vlaamse Alliantie ongunstig gezind is. Het laat zich raden dat besparingen die, ondanks het feit dat de Vlaamse minister van Cultuur een liberaal is, ongetwijfeld in aanzienlijke mate door de N-VA worden aangestuurd, niet bepaald veel mededogen met die ‘linkse’ culturele sector zullen hebben. Op die manier bekeken zijn de ferme besparingen, samen met bijvoorbeeld de infiltratie van flaminganten in Belgische en Vlaamse structuren en in tal van raden van bestuur van bedrijven en instellingen, niets anders dan de zoveelste stap in wat ik steeds meer geneigd ben een stille staatsgreep te noemen. De verstoring van het evenwicht is in elk geval drastischer dan wat zij zullen stellen: dat zij niets anders doen dan datgene waartoe de kiezer hen heeft gemandateerd.

Vandaag zegt de Vlaamse komiek Urbanus in een dubbelinterview met de burgemeester van Antwerpen dat hoe meer zijn confraters anti-N-VA zijn hoe meer hij geneigd is de N-VA te verdedigen. Vond de burgemeester uitgerekend op bijltjesdag geen ándere cultuurcoryfee om zijn mening over kunst en cultuur de wereld in te sturen?

Maar goed, die cartoon. André Nollet, eredocent van de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen, tekent ‘actualiteitscartoons’ voor Het Laatste Nieuws en ’t Pallieterke. Op zijn tot eind 2012 aangevulde website kan iedereen zich vergewissen van zijn artistiek niveau.

Het is niet omdat de strekking van de ‘Nu is ’t aan ons’-cartoon niet de mijne is dat hij mij zo triestig maakt, en natuurlijk ook niet omdat ik treur om het verlies van de nationale voetbalploeg. Het is omdat hij zo slecht is. Slecht getekend, maar ook helemaal niet grappig. We zien een flamingant die, na een tijdje de Rode Duivels-gekte te hebben gedoogd en er waarschijnlijk zelfs aan te hebben deelgenomen, het in zijn ogen opgeklopte en nu in puin gevallen belgicisme achter zich laat en terugkeert tot de orde van de dag en dat is, in zijn perspectief, de Vlaamse feestdag van 11 juli. Deze cartoon gaat uiteraard over veel meer dan alleen maar voetbal. Deze cartoon toont het triomfalisme en het leedvermaak van de Vlaams-nationalist, en het is duidelijk dat de maker van de nederlaag van het Belgische team gebruik maakt om een politiek statement te maken. ‘Nu is ’t aan ons’: dat veronderstelt onder meer een wij-zijdenken, een gepolariseerd land.

Het is duidelijk: als alles wat links is in de kunsten zal zijn weggesaneerd en dat onzalige nationalisme wordt niet gestopt, wordt dit het peil van de Vlaamse cultuur. ¶