dinsdag 12 juli 2016

de zomer van 2016 – 23


(...)

Er zijn twee soorten treinpassagiers: diegenen die bij het uitklappen van het in de rug van de zetel voor hen ingewerkte tafeltje veel lawaai produceren en de andere. ¶